MassMutual Sẵn Sàng Cho Sự Tiếp Tục Phát Triển Trong 2017

Công ty duoc trao tang giải thưởng vinh du va đặc biệt, tao  thêm vinh quang cho một năm tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ

SPRINGFIELD, Mass., Ngày 22 Tháng Ba 2017Công ty bảo hiểm nhân thọ Massachusetts (Massachusetts Mutual Life Insurance Company hay MassMutual) đã ket thuc  một năm phát triển vượt bật bằng cách mang về một loạt các danh hiệu của bên thứ ba mà  nhấn mạnh tài lãnh đạo trong ngành và sự cam kết của doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính cho người dân ở khắp Hoa Kỳ.

“Tôi tự hào khi MassMutual được các tổ chức danh tiếng công nhận kết quả tốt đẹp mà chúng tôi mang đến cho lợi ích lâu dài của các chủ sở hữu bảo hiểm và, không kém phần quan trọng, đối với cách chúng tôi quản lý doanh nghiệp của mình,” ông Roger Crandall, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành, chia sẻ. “Chúng tôi đã có những bước tiến tuyệt vời trong việc tiếp cận nhiều người hơn, qua nhung  dịch vụ của chúng tôi, và những giải thưởng chúng tôi đã nhận được là một minh chứng cho việc chúng tôi giúp đỡ hàng triệu người dân Hoa Kỳ đạt được phúc lợi tài chính cần thiết để giúp bao dam tương lai vững chắc và bảo vệ người than cua ho.”

 Dan Dau Trong  Vic Bo V Người Dân Hoa K Vi Bo Him Nhân Th Dài Hn

Lần đầu tiên trong lịch sử của doanh nghiệp, MassMutual đã đứng đầu danh sách kinh doanh bảo hiểm trọn đời trong  ngành bao hiem, theo nghiên cứu trên toàn thế giới và công ty tư vấn LIMRA.1 MassMutual đã trải nghiem  34 phần trăm tăng trưởng trong 2016, so với mức trung bình trong ngành là 9 phần trăm, đánh dấu hơn một thập nien  dẫn đầu thị trường về phát triển cho các dịch vụ bảo hiểm trọn đời của MassMutual. Đà tăng trưởng này đã được thúc đẩy bởi  mạng lưới kỷ lục của công ty với 9,500  cố vấn tài chính giỏi la kết quả từ việc xác nhập của công ty với MetLife Premier Client Group vao mùa hè năm ngoái, cũng như qua sự giới thiệu các kênh kỹ thuật số mới, chiếm den 30 phan tram  các hop dong bao hiem moi  của năm ngoái, bao gồm bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Hơn mot thap nien qua, MassMutual đã mang ve hơn 880,000 bao hiem  mới và mang lai hơn $490 tỷ USD  bảo vệ bảo hiểm mới cho khách hàng. Dieu nay  chứng tỏ khả năng giải quyết sự thiếu chuẩn bị về tài chính rộng lớn ngay trong nước , nơi hơn 37 triệu hộ gia đình không có  bảo vệ  bảo hiểm nhân thọ.2

Tiếp tục thể hiện sự tập trung của công ty vào việc thu hẹp khoảng cách này và thực hiện lời cam kết cua  MassMutual la tăng tổng phạm vi phủ sóng cho tất cả các khách hàng – hoặc tổng số bảo hiểm nhân thọ đang có hiệu lực – đến hơn $560 tỷ USD trong khi do mang lai  gần $5 tỷ USD, trong tất cả bảo hiểm và niên khoảng đến cuối năm 2016.

Mt Công Ty – Được Ngưỡng M Nht Và Sáng To Nht Thế Gii

MassMutual đã được vinh danh Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới do FORTUNE3 – một danh dự gan bo voi cong ty suot  18 nam trong 20 năm qua (đứng thứ 5 trong các công ty Được Ngưỡng Mộ Nhất trong ngành trong năm 2017). Quan trọng là, công ty được FORTUNE công nhận trong 2017 là doanh nghiệp dẫn đầu trong hạng mục danh tiếng của sự đổi mới, tôn vinh sự sáng tạo và sự sử dụng công nghệ tiên tiến của MassMutual để kết nối và phục vụ một số đông hơn các chủ sở hữu bảo hiểm.

Sự thừa nhận quan trọng này, đối với sự đổi mới, the hien  tài lãnh đạo của MassMutual trong việc khám phá các ý tưởng và phương pháp có tính đổi mới. Từ nhiều khoảng đầu tư vào các công ty mới thành lập của MassMutual Ventures, đến việc sử dụng khoa học dữ liệu để xây dựng các mô hình có khả năng thay đổi doanh nghiệp, đến việc thu hút các thế hệ trẻ thông qua Haven Life và Society of Grownups, và tạo điều kiện thuận lợi để truy cập thông tin có khả năng cứu mạng sống được cung cấp bởi trình tự bộ gen cá nhân, MassMutual đã chứng minh các phương pháp tiên tiến để tiếp cận và bảo vệ một nền tảng khách hàng mở rộng.

Công Ty Có Đạo Đức Nht Thế Gii

MassMutual đánh dấu bốn năm liên tiếp với tư cách Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế Giới và là công ty hỗ tương duy nhất được vinh danh Có Đạo Đức Nhất bởi Viện Ethisphere4 trong mục ngành bảo hiểm nhân thọ. Danh hiệu Công Ty Có Đạo Đức Nhất nhấn mạnh sự cam kết của  doanh nghiệp dẫn đầu về tiêu chuẩn trong  kinh doanh có đạo đức và công nhận vai trò của doanh nghiệp  có sức ảnh hưởng và thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong xã hội, xem xét tác động của công ty đối với nhân viên, nhà đầu tư, khách hàng và các cổ đông chính khác và sử dụng giá trị và văn hoá như một nền tảng cho mọi quyết định hằng ngày của công ty. Tại MassMutual, giải thưởng cao quý này tiếp tục khẳng định các giá trị cao mà công ty đặt lên các tiêu chuẩn trong  kinh doanh và quản lý đạo đức.

“Các danh hiệu này báo hiệu rằng các bước tiến tuyệt vời mà chúng tôi đã tạo ra trong việc tiếp cận nhiều khach hang  hơn và bằng nhiều cách hơn đang thật sự tạo ra một sự khác biệt trong viec  giúp đỡ từng cá nhân, gia đình và chủ doanh nghiệp một lúc,” ông Crandall chia sẻ thêm. “Hơn nữa, những danh hiệu này là một minh chứng cho lời cam kết của chúng tôi la van de  an ninh tài chính có thể tiếp cận được với tất cả người dân Hoa Kỳ, được the hien  qua hơn 5 triệu người  đã đặt niềm tin vào MassMutual ngày nay.” 

V MassMutual

MassMutual là một công ty bảo hiểm nhân thọ hỗ tương hàng đầu hoạt động vì lợi ích của thành viên và nguoi  chủ sỡ hữu bảo hiểm. MassMutual cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thu nhập cho thương tật, bảo hiểm chăm sóc dài hạn, niên khoảng, kế hoạch hưu trí và các quyền lợi khac cho nhân viên . Để biết thêm thông tin, xin vào www.massmutual.com.

1Quý Bốn Của LIMRA (2016) Báo Cáo Sơ Lược Bán Lẻ Bảo Hiểm Nhân Thọ Tại U.S. (Tháng Ba 2017)

2LIMRA Nghiên Cứu Xu Hướng Trong Sở Hữu Bảo Hiểm Nhân Thọ 2016 (Tháng Chín 2016)

3Tạp Chí FORTUNE (Tháng Ba 2017)

4Viện Ethisphere (Tháng Ba 2017)