MassMutual được xứng danh là Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế Giới 2017

Viện Ethisphere vinh danh MassMutual 4 Năm Liên Tiếp

Springfield, MA – Ngày 13 Tháng 3 Năm 2017 – Hôm nay, công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Hỗ Tương Massachusetts (Massachusetts Mutual Life Insurance Company hay MassMutual) thông báo đã được Viện Ethisphere công nhận là Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế Giới 2017®. Viện Ethisphere dẫn đầu toàn cầu trong việc xác định và thúc đẩy các tiêu chuẩn về thực thi đạo đức trong kinh doanh. Danh hiệu đánh dấu bốn năm liên tiếp MassMutual được công nhận  vinh dự cao quý và quan trọng này và là công ty hỗ tương duy nhất nhận giải Có Đạo Đức Nhất trong  ngành bảo hiểm nhân thọ.

“Chúng tôi tự hào khi một lần nữa được công nhận là Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế Giới vì nó minh chứng cho các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính trung thực mà các nhân viên và  cố vấn của chúng tôi vẫn đang thực hiện mỗi ngày,” ông Roger Crandall, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành, chia sẻ. “Hơn 5 triệu người đặt niềm tin vào MassMutual để giúp họ đảm bảo tương lai và bảo vệ người thân yêu. Chúng tôi tôn trong  cam kết đó với một lời hứa hen lâu dài chỉ đơn giản để thuc hien  đúng dieu do.”

Danh hiệu Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế Giới nhấn mạnh sự cam kết của một công ty dẫn đầu về tiêu chuẩn và thuc thi  kinh doanh có đạo đức. Khi chọn ra doanh nghiệp thắng cuộc, Viện Ethisphere tìm kiếm và nhận định các doanh nghiệp  có vai trò, sức ảnh hưởng và thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong xã hội, dong thoi  xem xét tác động của công ty đối với nhân viên, nhà đầu tư, khách hàng và các cổ đông chính khác và còn sử dụng giá trị và văn hóa như một nền tảng cho mọi quyết định hằng ngày của công ty.

 “Hơn mười một năm qua, chúng tôi đã nhìn thấy những thay đổi mong doi  của xã hội, định nghĩa lại luật pháp và phân bố chính trị. Chúng tôi cũng đã thấy những doanh nghiệp đã được mang danh hiệu Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế Giới phản ứng với các thử thách này bằng cách đầu tư vào các cộng đồng địa phương trên khắp thế giới, nắm bắt các chiến lược đa dạng và toàn diện, cũng như tập trung vào sự lâu dài như là một lợi thế kinh doanh bền vững,” ông Timothy Erblich, Tổng Giám Đốc Điều Hành của Ethisphere, giải thích. “Chúc mừng đến tất cả mọi người ở MassMutual vì đã được công nhận là Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế Giới.”

Phương Pháp & Chấm Điểm

Danh hiệu Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế Giới được đánh giá dựa trên khung Khái Niệm Đạo Đức (Ethics Quotient® hay EQ) của viện Ethisphere để đo lường và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp một cách khách quan, nhất quán và có tiêu chuẩn. Thông tin được thu nhập cung cấp một bộ mẫu hoàn thiện bao gồm các tiêu chí cần thiết và cốt lõi thay vì tất cả khía cạnh của quản trị doanh nghiệp, rủi ro, tính bền vững, tuân thủ quy định và đạo đức.

Điểm số được xếp thành 5 mục chính và cung cấp cho tất cả công ty tham dự bao gồm: chương trình đạo đức và tuân thủ pháp luật (35%), công dân doanh nghiệp và trách nhiệm (20%), văn hóa đạo đức (20%), quản trị (15%) và tài lãnh đạo, sự đổi mới và danh tiếng (10%).

Về MassMutual

MassMutual là một công ty bảo hiểm nhân thọ hỗ tương hàng đầu hoạt động vì lợi ích của thành viên và nguoi  chủ sỡ hữu chính sách. MassMutual cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thu nhập cho thương tật, bảo hiểm chăm sóc dài hạn, niên khoảng, kế hoạch hưu trí và các quyền lợi khac cho nhân viên . Để biết thêm thông tin, xin vào www.massmutual.com.

Về Viện Ethisphere

Viện Ethisphere dẫn đầu toàn cầu trong việc xác định và thúc đẩy các tiêu chuẩn về thực thi đạo đức trong kinh doanh  đã xây dựng nên hình ảnh, niềm tin trên thị trường và sự thành công của doanh nghiệp. Ethisphere có chuyên môn sâu rộng trong việc đo lường và xác định các tiêu chuẩn đạo đức cốt lõi bằng cách sử dụng sự hiểu biết sâu sắc dựa theo dữ liệu  đã giúp các công ty nâng cao hình ảnh doanh nghiệp. Ethisphere vinh danh các thành tích vượt trội thông qua chương trình công nhận Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế Giới, dong thoi hinh thanh  một cộng đồng bao gồm các  chuyên gia trong ngành với Liên Minh Lãnh Đạo Đạo Đức Doanh Nghiệp (Business Ethics Leadership Alliance hay BELA) và còn giới thiệu các xu hướng và tấm gương thực hành đạo đức tốt nhất trong các xuất bản của Tạp Chí Ethisphere. Thông tin về Ethisphere có thể được tìm tại: http://ethisphere.com